Leden 28, 2019

Klimatizace

VZT Plzeň klimatizace

Klimatizace – úprava vlastností vzduchu

snažíme se o vytvoření pohody v prostředí

Při hodnocení vzduchu hodnotíme různá kriteria a vlastnosti:

Hlavní veličiny k hodnocení kvality vzduchu:
-Teplota
-Vlhkost
-Koncentrace CO2
-Rychlost proudění
-VOC